JE SPORT PROMOTION AB: Vår Vision

Affärsidé
JE Sport Promotion AB ska jobba för att hjälpa idrottsföreningar till att hitta samverkansvinster tillsammans med det lokala näringslivet. Företaget ska även vägleda föreningar att hitta nya inkomstkällor genom att använda sina ideella krafter på ett mer affärsmässigt sätt.

Vision
Ge de lokala föreningarna ekonomisk kraft att lyfta mot nya sportsliga höjder.

Kunder & Partners
JE Sport Promotion AB:s kunder är främst föreningar och idrottsförbund och i andra hand företag som vill synas och verka i sportsliga sammanhang. Affären skapas i mötet mellan föreningarna och näringslivet.

Marknad
Västerås är en stor idrottsstad med nationella mått vad gäller utövare, men sponsormarknaden är begränsad. Därför vill JE Sport Promotion hjälpa föreningarna att hitta nya affärer via bland annat egna arrangemang. Västerås är redan idag känt för att vara en stark evenemangsstad – men det finns utrymme för att växa ytterligare.

Produkt
JE Sport Promotion AB erbjuder sig att ta hand om planering av arrangemang som på ett eller annat sätt är kopplade till idrotten eller idrottsföreningar. Det kan handla om ungdomscuper, event, företagsträffar eller försäljningsuppdrag från näringslivet. Vi kan även bistå med konsulthjälp för att förbättra föreningarnas befintliga event samt vägleda föreningarna i deras profilarbete i exempelvis sociala medier.

Hållbarhet
Genom att jobba lokalt och stärka idrottsrörelsen så vill JE Sport Promotion bidra till att fler unga får chansen att idrotta, att ungdomar får fler positiva förebilder och att västeråsarna får ännu mer att vara stolta över.

Grundare, vd
Grundare och vd för JE Sport Promotion är Jonas Edberg. Jonas har under många år verkat inom mediabranschen, där han under de senaste åren har haft tjänsten som chefredaktör och ansvarig utgivare för Västerås Tidning som är en av landets största gratistidningar. Han har dessutom en stark förankring i det lokala föreningslivet och är idag ordförande för Skälby IBK, som är en av Västmanlands högst rankade innebandyföreningar.